กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ร่วมกับสถนีตำรวจฎธรหนองฮี องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองฮื จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคลาย

วันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 10