จัดกิจกรรมสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565  มณฑลทหารบกที่ 210ร่วมกับโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ได้จัดกิจกรรมสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ โดยร่วมกิจกรรมเสาธง 5 นาที ร้องเพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
รูปภาพเพิ่มเติม