เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี 2565

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี 2565 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยนางสุวรรณ วุฒาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม