กิจกรรมสัปดาห์ภาษไทยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษไทยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยในงานมีการจัด

กิจกรรมประกวดการแต่งกายชุดวันวรรณคดี ชุดรีไซเคิล ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ แข่งขันคิดเลขเร็ว และการแสดงดนตรี

นาฏศิลป์ จากคณะดรูและนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง
https://drive.google.com/drive/folders/1cFJ0RNqHEO62lV-N4q_dEh67CeBGrkKQ?fbclid=IwAR2LXnUv25Yn0baoP5nVGj05ORuxkgU3FfTGB8b9Q9g6EFBeWei0jlyKvQM