พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 9 นครพนม

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม