• LINE_ALBUM_21866_๒๓๐๘๒๓_7.jpg

  อบรมให้ความรู้ โทษของยาเสพติด เพศศึกษา และโรคซึมเศร้า

 • LINE_ALBUM_21866_๒๓๐๘๒๓_6.jpg

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

 • LINE_ALBUM_21866_๒๓๐๘๒๓_5.jpg

  ประเมินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

 • LINE_ALBUM_21866_๒๓๐๘๒๓_4.jpg

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • LINE_ALBUM_21866_๒๓๐๘๒๓_3.jpg

  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียน IDL ระยะที่2

 • LINE_ALBUM_21866_๒๓๐๘๒๓_2.jpg

  การฝึกอบรมลูกเสือ อาสา กกต.

 • LINE_ALBUM_21866_๒๓๐๘๒๓_1.jpg

  นำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันโครงการโรงเรียนสุจริต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 • 1692606116-1.jpg

  อบรมการขับขี่ปลอดภัย 2566

 • .png

  ประชาสัมพันธ์ "ไทยมีงานทำ"

 • 4.png

  "ไทยมีงานทำ"รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร